خشکشویی مبل و خوشخواب

شست و شوی موکت

اگر مبلمان شما کثیف شده واز طرفی هزینه عوض کردن آن را ندارید مبل شویی نیک باهزینه کم ، مبلمان شمارا مثل روز اول به شما تحویل میدهد. مابا استفاده از شامپوی خارجی ودستگاه پیشرفته وپرسنل مجرب وطی زمان کمی در منزلتان مبلمان شما را به صورت اول آن در می آوریم.