آدرس دفتر مرکزی

خیابان هاشمی کوچه کشاورز رضایی پلاک ۱۱

شماره تماس

۰۲۱-۶۶۰۲۲۳۰۸

آدرس ایمیل

info@nickcarpet.com

شعبه غرب تهران

44058001
44258700
44446361

شعبه شمال تهران

26218195
26218159
22385794

شعبه مرکز تهران

66534993
88357217
88373722

شعبه جنوب تهران

66022308
66684794
44581109

شعبه شرق تهران

66900365