خواندن جزئیات مطلب

نحوه پیدایش وبافت فرش ایرانی

فرش های ایرانی در میان سایر فرش های دنیا بسیار مشهور و معروف هستند. فرش های ایرانی معمولا به دست ایرانی ها بافته می شوند. این فرش ها مهارت هنری کهن ایرانیان در انتخاب پارچه، بافت، تکنیک رنگ آمیزی و خلق کردن نقش و نگار وطراحی را فاش می کند. قالیچه ها رابطه ی میان تولید کننده و آرزوها، عقاید ونیازهای آنان را فاش می کند. آنها معمولا وضعیت زندگی و فرهنگ هنرمندان را بهتر از وضعیت آب و هوا ومنابع طبیعی و وضعیت جغرافیایی منعکس می کنند. طراحی ، نقش و نگار وموضوعات فرش های ایرانی برگرفته از طبیعت،تاریخ واساطیر ایرانیان است .در واقع پایه واساس درست کردن فرش که به آن بافت گفته می شود در زندگی چادر نشینی است. چادر نشینان از پشم دام و پارچه هایی که از انواع گیاهان وسایر عناصر بوده اند فرش می بافتند. چادر نشینان فرش ها و قالیچه هایی زیبا برای پوشاندن کف (زمین) محل زندگیشان می بافتند. فکر کنید چادر نشینان فرش ها را بدون طرح ونقشی مشخص می بافتند و تنها شهر نشینان طرح مشخصی برای بافت فرش داشتند. چادر نشینان چگونگی بافت فرش را از اجداد خود آموخته بودند. 

1 دیدگاه

ارسال دیدگاه

  1. قالیشویی نیک هادی میگوید:
    4 اردیبهشت 1399

    مطلب خوبی بود ممنونم.