درباره قالیشویی نیک

قالیشویی نیک

قالیشویی نیک مفتخراست با بهره گیری از مدرنترین دستگاههای فرش شویی وفناوری پیشرفته واستفاده از مواد شوینده مرغوب و رعایت کامل اصول مذهبی وباحضور متخصصین امر شستشوی فرشهای دستبافت در خدمت شما سروران گرامی باشد

شروع فرآیند فرش شویی

خاک گیری فرش

1

شستشو و رعایت آب کر اسلامی

2

آب گیری فرش با دستگاه پیشرفته

3

خشک شدن فرش در گرمخانه مجهز

4

کنترل نهایی فرش توسط پرسنل دقیق وریز بین ما

5

لول وکاور کردن

6

اطلاع رسانی به مشتری جهت تحویل فرش

7
پایان